смт Дослідницьке,
вул. Інженерна, 5
044 290-43-49
ndipvt@ukr.net

Збірник наукових праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

UKR | RUS | ENG
Збірник наукових праць
Державної наукової установи «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого»
(УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)
 
 
«Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України»
«Технико-технологические аспекты развития и испытания новой техники и технологий для сельского хозяйства Украины»
«Тechnical and technological aspects of development and testing of new machinery and technologies for agriculture of Ukraine»
 
Збірник є рецензованим фаховим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.
Всім статтям надається цифровий ідентифікатор DOI.
Рік заснування: 1981
Програмні цілі: Забезпечення читачів інформацією про нові методи випробування, прогнозування й конструювання сільськогосподарської техніки та обладнання, дослідження та прогноз розвитку новітніх технологій в АПК, енергозбереження та альтернативну енергетику.
ISSN: Print 2305–5987;  Online 2617–3778
Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 23283-13123 ПР від 24.05.2018 року

 

 
Фахова реєстрація у МОН України: Наказ МОН України № 886 від 02.07.2020 року.
Видання внесене до Переліку наукових фахових видань України в галузях: технічні (спеціальність 133 - «Галузеве машинобудування») та сільськогосподарські (спеціальності: 201 - «Агрономія» та 208 - «Агроінженерія» ) науки.
Видання індексується в таких наукометричних базах: © Index Copernicus International; Google Scholarhttp://www.crossref.org.
Електронні копії видання передано на зберігання: Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського та представлено на сайті НБУВ, інформаційний ресурс «Наукова періодика України»
Періодичність: 2 рази на рік.
Мова видання: Змішаними мовами (українська, російська, англійська).
Засновник: Державна наукова установа «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого» (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого).

Головний редактор – Голуб Г., д-р техн. наук, професор (НУБіП України)

 

Голова редакційної ради – Кравчук В., д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НААНУ

 (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

 

Заступник головного редактора – Новохацький М., канд.с.-г. наук, доцент

(УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого)

Відповідальний секретар – Бабинець Т., канд. екон. наук (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

 

Члени редакційної колегії

Алтыбаев А., д-р техн. наук, проф., академік міжнародної академії інформатизації

( КазНАУ, Казахстан)

Баранов Г., д-р техн. наук, проф. (Національний транспортний університет)

Барвінченко В., д-р с.-г. наук, проф., (УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого)

Вахній С., д-р с.-г. наук, проф., ( Білоцерківський НАУ)

Ветохін В., д-р техн. наук, проф. (Полтавська ДАА)

Войтюк Д., канд. техн. наук, проф., чл.-кор. НААНУ (НУБіП України)

Гадзало Я., д-р с.-г. наук, акад. НААНУ (НААН України)

Занько М., канд. техн. наук (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Кангалов П., д-р. техн. наук, проф. (Русенский університет ім. Ангела Кинчева, Болгарія)

Камінський В., д-р с.-г. наук, проф., акад. НААНУ (ННЦ «Інститут землеробства НААНУ»)

Карпук Л., д-р с.-г. наук, проф.,( Білоцерківський НАУ)

Красовський Є., д-р. техн. наук, проф.(Люблінське відділення Польської академії наук, Польща)

Кюрчев В., д-р. техн. наук, проф., чл.-кор. НААНУ (Таврійський ДАТУ)

Лиховид П., канд. с.-г. наук  (Інститут зрошуваного землеробства НААНУ)

Малярчук М., д-р с.-г. наук (Інститут зрошуваного землеробства НААНУ)

Махалек А., канд. техн. наук (Інститут сільськогосподарського машинобудування Праги, Чехія)

Михайлов Н., д-р. техн. наук, проф. (Русенский університет ім. Ангела Кинчева, Болгарія)

Ревенко І., д-р техн. наук, проф. (УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого)

Роговський І., канд. техн. наук, ((НУБіП України)

Ромащенко М., д-р техн. наук, проф, акад. НААНУ (Інститут гідротехніки і меліорації НААНУ)

Рубльов В., д-р техн. наук, проф., ( Білоцерківський НАУ)

Смоляр В., канд. с.-г. наук  (УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого)

Таргоня В., д-р с.-г. наук (УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого)

Федорук Ю., канд. с.-г. наук, доцент ( Білоцерківський НАУ)

Фіала М., ., д-р с.-г. наук, проф. (Університет Мілана, Італія)

Чеботарьов В., д-р. техн. наук, проф., ( Білоруський ДАТУ, Білорусь)

Шевченко І., д-р техн. наук, д-р хабілітат (Польща), проф., чл.-кор. НААНУ (Інститут олійних культур НААНУ)

Шустік Л., канд. техн. наук (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Щепаняк Я., д-р техн. наук, проф. (Дослідницька мережа Лукасевич ПІМР, Польща)

Яцкул А., канд. техн. наук, доцент (Політехнічний Інститут UniLaSaalle, Франція)
Адреса редакції: 08654 Київська обл., Васильківський р-н, смт Дослідницьке, вулиця Інженерна, будинок 5.
Телефон: Телефон/факс: 0(4571) 3-37-77, 3-34-44
Телефони: 0 (04571) 3-36-57, 3-41-35
E-mail: ndipvt@ukr.net  
скачать софт
Без регистрации Скачать игры 2013 бесплатные dle шаблоны и hd фильмы скачать
Ми на Facebook

Науково-виробничий журнал Техніка і технології АПК
  • Анализ сайта
  • Анализ сайта
    Яндекс.Метрика
  • Анализ сайта