Читання RSS стрічки
 1. Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого

смт Дослідницьке,
вул. Інженерна, 5
0 (4571) 3-36-57
Тел./факс: 0 (4571) 3-37-77
ndipvt@ukr.net


Написати нам

8 міжнародні агропромислові виставки

Паспорт спеціальності


Паспорт спеціальності 05.05.11 - Машини і засоби механізації сільськогосподарського 
виробництва

І.            Формула спеціальності

«Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» - галузь науки, яка досліджує робочі процеси і технології механізованого сільськогосподарського виробництва з метою створення нових і вдосконалення робочих органів, вивчає закономірності побудови і умови функціонування сільськогосподарських і меліоративних машин та обладнання, їх комплексів і систем, розробляє теорію і методи їх розрахунку, проектування, випробування, діагностування, прогнозування та забезпечення надійності, ефективного використання, технічного обслуговування та ремонту, а також функціональної оптимізації сервісних підприємств.

ІІ. Напрямки досліджень

 1. Дослідження технологічних процесів а також фізико-механічних властивостей робочих середовищ з метою вибору принципу дії, розробки конструкції, обґрунтування параметрів і режимів роботи робочих органів сільськогосподарських та меліоративних машин і обладнання, а також засобів переробки та зберігання сільськогосподарської сировини, утилізації відходів.
  2. Теорія, методи аналізу і синтезу структурних і кінематичних схем, конструктивних, динамічних і енергетичних параметрів, режимів роботи і навантажень сільськогосподарських машин та обладнання.
  3. Методи моделювання, прогнозування, оптимізації та розрахунків виробничих процесів, конструкцій машин і обладнання, їх комплексів та систем стосовно різних умов функціонування.
  4. Методи контролю і системи керування робочими процесами агрегатів і приводами сільськогосподарських машин та обладнання з метою забезпечення їх ефективної і надійної роботи.
  5. Розробка методів прогнозування, зміни технічних параметрів, підвищення ефективності експлуатації та надійності сільськогосподарських машин і обладнання.
  6. Дослідження закономірностей виникнення відмов машин і обладнання, розробка заходів їх попередження або усунення, в тому числі й шляхом ефективного використання прогресивних матеріалів, технологій і оснащення для зміцнення, відновлення та ремонту.
  7. Розробка методів і засобів випробування та оцінки працездатності сільськогосподарських машин і обладнання, обґрунтування експлуатаційно-технологічних та сертифікаційних вимог, формування екологічно безпечних систем і засобів механізації сільськогосподарського виробництва.
  8. Розробка методів, технологій та технічних засобів діагностування, технічного обслуговування., відновлення та ремонту вузлів і агрегатів машин.
  9. Розробка науково-обґрунтованих систем і нормативів технічного обслуговування та ремонту сільськогосподарських машин і обладнання, функціональна оптимізація сервісних підприємств.

III. Галузі наук, з яких присуджуються наукові ступені

Технічні.

скачать софт
Без регистрации Скачать игры 2013 бесплатные dle шаблоны и hd фильмы скачать

Науково-виробничий журнал Техніка і технології АПК
 • Анализ сайта
 • Анализ сайта
  Яндекс.Метрика
 • Анализ сайта