1 / 3
Caption Text
2 / 3
Caption Two


                           UA| EN

смт Дослідницьке,
вул. Інженерна, 5
044 290-43-49
ndipvt@ukr.netСерія посібників "C.-г. техніка ХХІ"

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого пропонує багатотомну серію посібників:

 

 

Сільськогосподарська техніка – ХХІ

В посібниках представлена класифікація техніки для забезпечення основних процесів в АПК, наведені основні техніко-технологічні вимоги до неї, визначені тенденції розвитку машин і обладнання, а також приведені основні характеристики і результати випробувань в умовах експлуатації. Розраховано на фахівців-виробників сільськогосподарської продукції, сільськогосподарської техніки та формування її ринку, науковців, викладачів та студентів.

 

«Машини для обробітку грунту та сівби»

У монографії викладено результати досліджень, проведених в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого за проблематикою стану ринку та прогнозування технічного забезпечення АПК України машинами для обробітку ґрунту та сівби. Особливу увагу приділено класифікації машин і диференціації господарств за структурними характеристиками в контексті наповнення ринку технікою, системам обробітку ґрунту й перспективам їх використання, дослідженню нових технічних засобів за результатами випробувань, аналізу стану та
прогнозу оновлення парку машин, тенденціям і трендам їхнього розвитку з урахуванням пріоритетного переліку перспективної техніки.
Монографія розрахована на науковців, фахівців у галузі рослинництва, розробників технічних засобів, викладачів і студентів аграрних навчальних закладів.

«Машини для тваринництва та заготівлі кормів»

У монографії детально викладені результати досліджень УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого за проблематикою стану ринку та прогнозування технічного забезпечення АПК України машинами для тваринництва та заготівлі кормів. Насамперед, розглянуто заходи державної регуляторної політики щодо розвитку тваринництва в Україні. Презентовано новинки техніки для тваринництва за ексклюзивними матеріалами всесвітньої виставки «Euro Tier 2021».

Завантажити зміст та фрагмент книги

«Машини та обладнання для зрошення»

У монографії розглянуто тенденції розвитку машин та обладнання для зрошення, наведено їхню класифікацію, технічний опис і конструкційні ознаки, основні агротехнічні вимоги до дощувальних машин і систем поливу, алгоритм вибору зрошувальної техніки стосовно умов конкретного агропідприємства, а також проаналізовано системи крапельного зрошення, надано результати випробувань машин та обладнання для зрошування.
Завантажити зміст та фрагмент книги

Вартість електронної версії 100 грн

Вартість друкованої книги 300 грн

«Машини для збирання зернових колосових культур»

У монографії наведені сучасні техніко-технологічні рішення збирання
зернових колосових культур, конструкційні особливості, технічні характеристики, результати випробувань та тенденції розвитку машин і обладнання з цього напрямку механізації сільськогосподарського виробництва.

Завантажити зміст та фрагмент книги

Вартість електронної версії 100 грн

Вартість друкованої книги 300 грн

Трактори, мобільні навантажувальні машини та причепи

В книзі наведені особливості конструкцій сучасних тракторів, навантажу вальних машин та причепів, класифікація і вимоги до них, визначені тенденції розвитку, а також представлені оригінальні розробки, наведені результати випробувань.

Тверда обкладинка, крейдований папір, повнокольорове видання, 176 с., 
формат 297х210

Ціна: 105 грн

Машини для обробітку грунту та сівби

У книзі представлено класифікацію основних систем обробітку грунту і сівби, розглянуто сучасні техніко_технологічні рішення та агровимоги до них, наведено результати випробувань нової ґрунтообробної та посівної техніки вітчизняного та зарубіжного виробництва, а також визначено прогноз розвитку машин за даним напрямком.

Тверда обкладинка, крейдований папір, повнокольорове видання, 288 с., формат 297х210

Ціна: 120 грн

Машини для збирання зернових та технічних культур

У книзі наведені сучасні техніко-технологічні рішення збирання врожаю зернових та технічних культур, агровимоги, конструкційні особливості, технічні характеристики, результати випробувань та тенденції розвитку машин і обладнання з даного напрямку механізації сільськогосподарського виробництва.

Тверда обкладинка, крейдований папір, повнокольорове видання, 296 с., 
формат 297х210

Ціна: 130 грн

Машини для хімічного захисту рослин

В книзі представлено основні положення експлуатації польових обприскувачів та генераторів аерозолю, що використовуються для хімічного захисту польових культур, розглянуто агротехнічні вимоги до якості виконання операцій внесення хімічних препаратів і технічних засобів для їх реалізації. Висвітлено нові техніко-технологічні рішення і прийоми застосування пестицидів і агрохімікатів в технологіях хімічного захисту рослин на вирощуванні основних сільськогосподарських культур. Розглянуто сучасний стан, тенденції розвитку і технічні характеристики названих типів машин.

Тверда обкладинка, крейдований папір, повнокольорове видання, 184 с., формат 297х210

Ціна: 110 грн

Машини для заготівлі та приготування кормів

У книзі наведені основні агротехнічні та зоотехнічні вимоги до технологічних процесів збирання та приготування кормів, розглянуто тенденції та прогноз розвитку машин для кормовиробництва, а також техніко-технологічні характеристики та результати випробувань нової вітчизняної і зарубіжної техніки у цій галузі.

Тверда обкладинка, крейдований папір, повнокольорове видання, 136 с., 
формат 297х210

Ціна: 95 грн

Машини для тваринництва та птахівництва

У книзі представлена класифікація техніки для забезпечення основних технологічних процесів у тваринництві і птахівництві, наведені основні техніко-технологічні вимоги до неї, визначені тенденції розвитку машин і обладнання для тваринництва і птахівництва, а також надані основні техніко-технологічні характеристики і результати випробувань техніки в умовах експлуатації.

Тверда обкладинка, крейдований папір, повнокольорове видання, 207 с., 
формат 297х210

Ціна: 95 грн

Технології та обладнання для використання поновлюваних джерел енергії в сільськогосподарському виробництві

У книзі представлено основні технології та обладнання для використання поновлюваних джерел енергії в сільськогосподарському виробництві, розглянуто сучасні техніко-технологічні рішення та вимоги до них, наведено результати випробувань техніки та обладнання для використання енергії біомаси, вітро- та геліоенергії, розглянуто наявний в країні потенціал поновлюваних джерел енергії, а також визначено прогноз розвитку машин за даним напрямком.

Тверда обкладинка, крейдований папір, повнокольорове видання, 184 с., формат 297х210

Ціна: 110 грн

Машини і обладнання для лісового господарства

В посібнику наведено основні агротехнічні вимоги до технологічних процесів обробітку ґрунту, сівби і садіння, догляду за лісовими культурами та заготівлі лісу, розглянуто основні тенденції розвитку машин, а також техніко-технічні характеристики та результати випробувань нової вітчизняної і зарубіжної техніки для механізації лісогосподарських робіт.
Розраховано на фахівців аграрного виробництва та сільськогосподарського машинобудування, науковців, викладачів, аспірантів та студентів.

Тверда обкладинка, крейдований папір, повнокольорове видання, 192 с., формат 297х210
Рік видання 2011.
Ціна: 150 грн

Машини для овочівництва, садівництва та виноградарства

У книзі представлено основні агровимоги до базових технологічних операцій в овочіництві,садівництві та виноградарстві, описано конструкційні особливості, техніко-технологічні характеристики, результати та коментарі випробувань, а також тенденції і прогноз розвитку машин у зазначених галузях.
Розраховано на фахівців у галузі овочівництва, садівництва та виноградарства, виробників техніки, науковців, викладачів та студентів

Тверда обкладинка, крейдований папір, повнокольорове видання, 152 с., формат 297х210
Рік видання 2011.
Ціна: 130 грн

Машини і обладнання для зрошування

В посібнику розглянуто тенденції розвитку машин і обладнання для зрошування, наведено їх класифікацію, технічний опис та конструктивні ознаки, основні агротехнічні вимоги до дощувальних машин і систем поливу, терміни та визначення основних показників якості створюваного машинами дощу, а також проаналізовано системи крапельного зрошення, надано результати випробувань машин та обладнання для зрошування. Розраховано на фахівців аграрного виробництва та сільськогосподарського машинобудування, науковців, викладачів, аспірантів та студентів аграрних навчальних закладів.

Тверда обкладинка, крейдований папір, повнокольорове видання, 112 с., формат 297х210
Рік видання 2011.
Ціна: 95 грн

Машини і обладнання для приготування та внесення добрив

В посібнику розглянуто основні положення експлуатації машин та обладнання  для внесення добрив, агротехнічні вимоги до якості виконання операцій внесення мінеральних і органічних добрив та технічних засобів для їх реалізації. Висвітлено нові техніко-технологічні рішення і прийоми застосування добрив у технологіях вирощування основних сільськогосподарських культур, а також сучасний стан, тенденції розвитку і технічні характеристики машин цього типу. 
Розраховано на фахівців аграрного виробництва та сільськогосподарського машинобудування, науковців, викладачів, аспірантів та студентів аграрних навчальних закладів.

Тверда обкладинка, крейдований папір, повнокольорове видання, 152 с., формат 297х210
Рік видання 2011.
Ціна: 130 грн

Машини, агрегати та комплекси для післязбиральної обробки і зберігання зернових культур

У книзі наведено вимоги до машин для обробки і зберігання зернових культур та їх класифікацію. Розглянуто тенденції та прогноз розвитку машин цього призначення, а також техніко-технологічні характеристики і результати випробувань нової вітчизняної та зарубіжної техніки.
Розраховано на фахівців та виробників сільськогосподарської продукції, сільськогосподарського машинобудування, науковців, викладачів та студентів.

Тверда обкладинка, крейдований папір, повнокольорове видання, 224 с., формат 297х210
Рік видання 2011.
Ціна: 155 грн

Засоби малої механізації в тваринництві

В посібнику розглянуто загальнотехнологічні показники функціонування малих тваринницьких ферм та агро і зоотехнічні вимоги до технологічних процесів заготівлі та приготування кормів у особистих селянських і фермерських господарствах. Представлено проектно-технологічні рішення малих молочних, свинарських ферм та блочно-модульної ферми для утримання різних видів тварин в одному приміщенні. 
Розраховано на фахівців аграрного виробництва та сільськогосподарського машинобудування, науковців, викладачів, аспірантів та студентів аграрних навчальних закладів.

Тверда обкладинка, крейдований папір, повнокольорове видання, 168 с., формат 297х210
Рік видання 2012.
Ціна: 135 грн

Засоби малої механізації в рослинництві

В книзі наведено класифікацію, основні вимоги до енергетичних та транспортних засобів, машин для обробітку ґрунту, сівби і садіння, догляду, збирання урожаю сільськогосподарських культур, наведено конструкційні особливості машин, а також технічні характеристики та результати випробувань нових вітчизняних і зарубіжних засобів малої механізації. 
Розраховано на виробників сільськогосподарської продукції, споживачів засобів малої механізації, фахівців сільськогосподарського машинобудування, науковців, викладачів та студентів.

Тверда обкладинка, крейдований папір, повнокольорове видання, 188 с., формат 297х210
Рік видання 2012.
Ціна: 150 грн

скачать софт
Без регистрации Скачать игры 2013 бесплатные dle шаблоны и hd фильмы скачать
Ми в соцмережах:


Науково-виробничий журнал Техніка і технології АПК