1 / 3
Caption Text
2 / 3
Caption Two


                           UA| EN

смт Дослідницьке,
вул. Інженерна, 5
044 290-43-49
ndipvt@ukr.netКниги

  

 

ЕФЕКТИВНІ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ ВИРОЩУВАННЯ ЛЬОНУ

Монографія

 

УДК 633.521

 

Рецензенти:

                             Т. Головенко – доктор технічних наук, старший науковий співробітник
                             Н. Ляліна – доктор технічних наук, професор

 

                             Ефективні техніко-технологічні рішення вирощування льону: Монографія /

                             [авт. кол. : Налобіна О. О., Думич В. В., Бабинець Т. Л. та ін.]. - Дослідницьке, 2021. – 251 с.: іл., табл.
 

ISBN 978-617-95251-0-0

 

У монографії розкрито технології вирощування й збирання льону олійного та льону-довгунця в Західному регіоні України.

Видання розроблено на підставі аналізу результатів багаторічних досліджень Львівської філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого та дисертаційних досліджень і розраховано на керівників і фахівців сільськогосподарських підприємств, органів управління АПК, науковців, викладачів, аспірантів і студентів навчальних закладів різного ступеня акредитації.

 

Ціна:  грн.

 

 

  

 

НАУКОВО-ВИПРОБУВАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ: розвиток і диверсифікація

За редакцією В. Кравчука

 

УДК 631.3:531.3.001.4

 

Рецензенти:

Д. Войтюк - професор, член-кореспондент НААН України

Г. Баранов - доктор технічних наук, професор

В. Рубльов - доктор технічних наук, професор

 

Науково-випробувальні дослідження сільськогосподарської техніки і технологій: розвиток і диверсифікація (колектив авторів)/ за ред. В. Кравчука; Міністерство аграрної політики та продовольства України; УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. - Дослідницьке, 2018. - 240 с.

 

ISBN 978-617-657-042-4

 

У науковому виданні розглянуто історичний шлях системи випробувань сільськогосподарської техніки та основні напрямки науково-випробувальної діяльності УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого на сучасному етапі, орієнтовані подальший розвиток сільськогосподарського машинобудування, механізованих агротехнологій та машиновикористання як основи технічної модернізації АПК. Наукове видання присвячено 120-ій річниці започаткування машино-випробувань в Україні та 70 річчю від дня заснування УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.

Книга буде корисною для наукових інженерно-технічних працівників у галузі сільського господарства та сільськогосподарського машинобудування, викладачів, аспірантів та студентів аграрних навчальних закладів.

 

Ціна:  грн.
 

 

 

 

КВАЛІМЕТРІЯ ТА МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ ТРАКТОРІВ

 

УДК 629.3.014.2; 006.91; 658.562.64

Л 33  

 

Рецензенти:

В.І. Ветохин, доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого;

І.П. Захаров, доктор технічних наук, професор, професор кафедри метрології і технічної експертизи, Харківський національнийи університет радіоелектроніки;

М.А. Подригало, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри "Технології машинобудування і рнемонту машин", Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

 

Лебедєв А.Т.  Кваліметрія та метрологічне забезпечення випробувань тракторів [Монографія] / А.Т. Лебедєв, С.А. Лебедєв, А.І. Коробко; Під. ред. А.Т. Лебедєва. - Харків: Вид-во "Міськдрук", 2018 - 394 с.

ISBN 978-617-619-217-6

 

У монографії виклажені результати досліджень авторів з якості вимірювання (кваліметрія) функціональних, ергономічних, екологічних показників тракторів і їх метрологічного забезпечення при випробуванні тракторів у Харківській філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого в співдружності з ХНТУСГ ім. П. Василенка

Призначена для фахівців, що спеціалізуються в області виробництва і випробувань тракторів, а також може бути корисною студентам, магістрам, аспірантам вузів, що навчаються за спеціальностями тракторовикористання в аграрному секторі.

 

Ціна:  грн.
 

 

 

 

 

Ґрунтові умови родючості 

 

УДК 631.452  ББК 40.326 Б 24

 

Рецензенти:

Малієнко А.М. доктор сільськогосподарських наук, професор ННЦ «Інститут землеробства НААН»

Чернецький В.М. доктор сільськогосподарських наук, професор Вінницький національний аграрний університет

 

Б - 24

Барвінченко В.І. Ґрунтові умови родючості / В.І.Барвінченко. –Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 200 с.

ISBN

 

В роботі, на основі принципово нових підходів, проведено науковий аналіз і узагальнення досліджень однієї із найважливіших проблем агрономічних наук – проблеми ґрунтових умов родючості. Це перша в Україні спроба розширеного розгляду еволюції поглядів відносно "родючості ґрунту” де на основі власних і досліджен інших наукових установ визначено роль ґрунту та інших умов формування урожаю рослин у сільськогосподарському виробничому процесі. Дано теоретичне обґрунтування взаємозв'язків різних умов родючості у створенні урожаю рослинами і запропоновано відмінні від загально-прийнятих, підходи до вирішення таких проблем як підвищення та відтворення ґрунтових умов родючості.

Книга розрахована на спеціалістів сільськогосподарського виробництва, наукових працівників і студентів вищих аграрних навчальних закладів.

УДК 631.452

ББК 40.326

Барвінченко В.І.

Нілан ЛТД

ISBN

 

Ціна: 60 грн.
 
 

 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ. Практикум науковцю

 

Кравчук В. І., Хайліс Г. А., Кушнарьов А. С., Налобіна О. О., Сербій Є. К., Гусар В. Г.

Рік видання 2016

 

У цьому начальному посібнику автори висвітлюють питання проектування сільськогосподарських машин, методи їх дослідження та обробки експериментальних даних, враховуючи останні досягнення в галузі сільськогосподарської техніки. Наведені дані можуть бути рекомендовані до застосування студентами аграрних вузів у ході виконання курсових проектів, дипломних проектів і магістерських робіт.

Посібник призначено для молодих науковців, аспірантів та студентів технічних і аграрних вузів, які навчаються за напрямками «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» і «Машинобудування».

Тверда обкладинка, офсетний друк, кол. іл., 328 с., формат 70х100 1/16.

Ціна: 170 грн.
 
 

 
Фертигація як захід інтенсифікації зрошуваного землеробства:
Наукове видання/ [Колектив авторів]; за ред. В.І. Кравчука; УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. – Дослідницьке, 2016 – 112 с. 
УДК 631.587:631.82/.85 
Видається за рішенням Вченої ради УкрНДІПВТ
ім. Л. Погорілого (протокол № 3 від 23 грудня 2015 р.)
Рецензенти:
М.П. Малярчук – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділом зрошуваного землеробства Інституту зрошуваного землеробства НААНУ;
Ю.Г. Сарібєкова – доктор технічних наук, старший науковий співробітник кафедри хімічних технологій та біохімічного синтезу Херсонського національного технічного університету.
ISBN
Колектив авторів: В.В. Сидоренко, А.О. Мігальов, Н.М.
Негуляєва, О.П. Митрофанов, В.М. Малярчук, Ю.В.
Міснік, І.Л.
Макаренко, С.О. Лавренко, О.А. Осінній, П.В. Лиховид.
Наукове видання підготовлене для головних агрономів,інженерів-гідротехніків, керівників та інженерно-технічних працівників, механізаторів сільськогосподарських формувань, студентів сільськогосподарських навчальних закладів.
Ціна: 65 грн 
 

 

 

 

 

БІОСФЕРА ТА АГРОТЕХНОЛОГІЇ: ІНЖЕНЕРНІ РІШЕННЯ.

 

Навчальний посібник.
В. Кравчук, А. Кушнарьов, В. Таргоня, М. Павлишин, В. Гусар.
Рік виданння 2015 р.

У посібнику викладено наукові основи формування агробіоінженерних проектів у системі «Біосфера – агротехнології – інженерні рішення» як безальтернативного варіанту вирішення комплексу екологічних, енергетичних та соціальних проблем у сучасному сільськогосподарському виробництві. Наведено проекти адаптивного управління виробництвом продукції рослинництва з використанням даних дистанційного зондування Землі та елементів точного (керованого) землеробства, новітні техніко-технологічні рішення для різних систем обробітку ґрунту і сівби, біотехнології вирощування сільськогосподарських культур з використанням ендофітних і ґрунтових мікроорганізмів, а також методологію моніторингу агроресурсів та прогнозування врожайності сільськогосподарських культур, перспективи застосування вітчизняних біологічних стимуляторів росту в рослинництві і біологічного захисту рослин на основі ентомологічних та біологічних препаратів. Крім того, представлено методику розрахунку викидів парникових газів землями сільськогосподарського призначення.

Тверда обкладинка, офсетний друк, кол. іл., 240 с., формат 240х170

Ціна: 200 грн.

 

Машиновипробування – невід’ємна складова технічної модернізації АПК

М. Присяжнюк, В. Петриченко, В. Кравчук Рік видання 2013.

 

Постійне відпрацювання нових конструкцій і модернізація тракторів, комбайнів та різних комплексів машин вимагає їх систематичного випробування в реальних виробничих умовах, визначення ступеня досконалості та прогнозування напрямків подальшого розвитку. Тому система випробувань сільськогосподарської техніки виконує важливу науково-технічну і державно-громадську функцію, що пов'язує в рамках агропромислового комплексу сільськогосподарське виробництво і машинобудування з позиції прискореного відпрацювання нових машин і обладнання, розвиток новітньої техніки і технологій, виконання вимог технічних регламентів, державних і галузевих стандартів на сільськогосподарську техніку і охорону довкілля, захисту споживачів.

Ці важливі і, по суті, державні функції покладено сьогодні на Державну наукову установу «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого» (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого), яка об’єднує головний науково-дослідний інститут з прогнозування і випробування сільськогосподарської техніки і технологій та зональні випробувальні організації (Львівську, Південно-Українську та Харківську філії) в єдину науково-випробувальну установу. Інститут є головною організацією Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань випробування сільськогосподарської техніки, проведення науково-технічної експертизи технологій для аграрного виробництва, формування науково обґрунтованих передумов реалізації технічної політики в аграрному секторі економіки України.

Робота присвячена 115-й річниці започаткування машиновипробувань в Україні та 65-річчю заснування УкрМВС-ВНІВМОТ-УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.

Тверда обкладинка, офсетний друк, кол. іл., 106 с., формат 60х84 1/16.

Ціна: 120 грн.

 
 

 

 

   

 

 

ТЕХНОЛОГИИ УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ МЕТОДОМ ОЧЕСЫВАНИЯ НА КОРНЮ. Состояние и перспективы
А. М. Леженкин, В. И. Кравчук, А. С. Кушнарев. Год издания 2010 г.
В монографии рассматриваются механико-технологические свойства зерновых культур, системные принципы использования технологий их уборки, изложена методология разработки стационарной технологии уборки зерновых культур с 
использованием очёса растений на корню. Обосновано применение очёсанной соломы как источника обогащения почвы гумусом.
Тверда обкладинка, офсетний друк, кол. іл., 400 с., формат 210х148
Ціна: 100 грн

 

 

 

Технології та нормативи витрат на вирощування овочевих культур
За ред. Саблука П.Т., Мазоренка Д.І., Мазнєва Г.Є.
Рік видання 2010 р.
 
В книзі розглянуто наукові основи технологій, наведено технологічні карти і нормативи витрат на вирощування овочевих культур в умовах різного стану ресурсного забезпечення агровиробництва. Рекомендовано для керівників та спеціалістів агропідприємств різних організаційно-правових форм, науковців та студентів аграрних спеціальностей.
Тверда обкладинка, офсетний друк, ч/б іл., 340 с., формат 210х148

Ціна: 100 грн

 

 

Агрегатування плугів
В.М. Булгаков, В.І. Кравчук, В.Т. Надикто. Рік видання 2008 р.
 
У монографії розглянуто особливості агрегатування плугів з тракторами класичної та інтегральної компоновок, а також з модульними енергетичними засобами перемінного тягового класу. Особливу увагу приділено агрегатуванню передньонавісних плугів у складі орних машинно-тракторних агрегатів за схемою «push-pull» (штовхай-тягни). Рекомендовано спеціалістам, магістрам, а також аспірантам, інженерно-технічним працівникам і науковцям, які займаються проектуванням, випробуванням і експлуатацією плугів.
Тверда обкладинка, офсетний друк, ч/б іл., 152 с., формат 210х148

Ціна: 40 грн

 

 

Розвиток системи випробувань сільськогосподарської техніки в Україні
В.І. Кравчук, С.М. Коваль, Н.С. Таргоня та ін. Рік видання 2008 р.
 
У виданні відображено історію започаткування та становлення випробувань сільськогосподарської техніки в Україні, описано історичні етапи заснування та розвитку УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого – провідної науково-випробувальної установи України, наведено основні результати та напрями діяльності інституту випробувань. Показана роль у створенні вітчизняної системи машино випробувань видатного вченого-випробувача, академіка УААН і РАСГН Л.В. Погорілого.
Тверда обкладинка, офсетний друк, кол. іл., 131 с., формат 210х148

Ціна: 25 грн

 

Прогресивні технології заготівлі, приготування і роздавання кормів


В.І. Кравчук, М.М. Луценко, М.П. Мечта. Рік видання 2008 р.
У книзі розглянуто проблему створення міцної кормової бази для тваринництва шляхом впровадження нових прогресивних енерго-, ресурсо- і трудозберігаючих технологій для виробництва та заготівлі кормів, підвищення їх якості, збільшення продуктивної дії. Подано детальну характеристику сучасних моделей багатофункціональних технічних засобів для реалізації цих технологій, рекомендації щодо їх застосування з урахуванням конкретних господарських умов.
Тверда обкладинка, офсетний друк, ч/б іл., 103 с., формат 210х148

Ціна: 25 грн

 

 

 

Перспективні технології виробництва молока
М.М. Луценко, В.В. Іванишин, В.І. Смоляр. Рік видання 2006 р.
 
Книга присвячена проблемі розвитку молочного тваринництва на новій технологічній і технічній основі. У ній детально проаналізовано технології виробництва молока в Україні і країнах з розвинутим молочним тваринництвом, викладено результати досліджень об’ємно-планувальних вирішень тваринницьких приміщень, пропозиції щодо реконструкції різних її типів, розкрито фізіологічні основи лактації і машинного доїння як складної біотехнічної системи «людина-машина-тварина», основні технології утримання та доїння корів, запропоновано заходи, спрямовані на отримання високоякісного молока, рекомендовано обладнання для контролю технологічного процесу виробництва молока.
Тверда обкладинка, офсетний друк, ч/б іл., 192 с., формат 210х148

Ціна: 25 грн

 

 

Мобільна сільськогосподарська енергетика.
Історія, тенденції розвитку, прогноз.
Л.В. Погорілий, В.Г. Євтенко. Рік видання 2005 р.
 
Прослідковано етапи розвитку мобільної сільськогосподарської енергетики. Розглянуто вже апробовані механізми, комплекси машин, зокрема тяговий та потужний баланс машинно-тракторних агрегатів. Окреслено перспективні напрямки розвитку галузей агрокомплексу та внесено пропозиції щодо компонувальних схем побудови тракторів, ергономіки та дизайну.
Тверда обкладинка, офсетний друк, ч/б іл., 184 с., формат 240х166

Ціна: 30 грн

 

 

Почвообрабатывающие и посевные машины. История,
машиностроение, конструирование.
П.В. Сысолин, Л.В.Погорелый. Год издания 2005 г.
 
В монографии изложены исторические аспекты развития конструкций почвообрабатывающих и посевных машин, приведены различные конструктивные решения этих машин и их рабочих органов, даны теоретические основы для определения их основных параметров.
Тверда обкладинка, офсетний друк, ч/б іл., 264 с., формат 240х166

Ціна: 25 грн

 

 

Испытания сельскохозяйственной техники. Научно-методические основы оценки и прогнозирования надежности сельскохозяйственных машин.
Л.В.Погорелый, В.Я. Анилович. Год издания 2004 г.
 
Предложены методы всестороннего научного обоснования испытаний, обеспечивающих непрерывность и единство информационного процесса создания и совершенствования техники и технологий для сельскохозяйственного производства.
Тверда обкладинка, офсетний друк, ч/б іл., 208 с., формат 240х166

Ціна: 30 грн

 

 

Свеклоуборочные машины. История, конструкция, теория, прогноз.

Л.В.Погорелый, Н.В. Татьянко. Год издания 2004 г.
 
Аналитический обзор эволюции свеклоуборочной техники от первых простейших орудий для ручной уборки до современных самоходных бункерных свеклокомбайнов, приведены сведения по агрофизическим и механико-технологическим характеристикам сахарной свеклы. Рассмотрены конструктивные особенности основных рабочих органов свеклоуборочных машин, даны основы их теории, рационального построения и расчета.
Тверда обкладинка, офсетний друк, ч/б іл., 232 с., формат 240х166

Ціна: 30 грн

 

скачать софт
Без регистрации Скачать игры 2013 бесплатные dle шаблоны и hd фильмы скачать
Ми в соцмережах:


Науково-виробничий журнал Техніка і технології АПК