1 / 3
Caption Text
2 / 3
Caption Two


                           UA| EN

смт Дослідницьке,
вул. Інженерна, 5
044 290-43-49
ndipvt@ukr.netВимоги до оформлення статей в науково-виробничому журналі Техніка і технології АПК

 

1. У журналі «Техніка і технології АПК» публікуються оригінальні наукові статті.

2. Назва статті повинна починатись з великої літери, крапка в кінці не ставиться.

3. Відомості про авторів: перед назвою статті автори надають відомості про себе: прізвище, ініціали, наукові ступені, вчені звання, місце роботи, номер телефону, e-mail автора.

4. Ключові слова розміщуються після анотації і включають 5-8 слів чи словосполучень.

5. Стаття повинна мати вступ, основну частину, висновок (або постановку проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, формулювання мети статті, постановка завдання, виклад основного матеріалу, висновки) та список літератури.

6. Анотація повинна містити не менше ніж 500 символівта подаватися трьома мовами (українською, російською, англійською).

7. Формули необхідно набирати редактором формул Microsoft та розміщувати посередині рядка, номер формули розташовується з правого краю рядка.

8. Таблиці розміщуються безпосередньо після тексту, у якому вони згадуються вперше. Назва таблиці друкується з великої літери (Таблиця ) і розміщується над таблицею зліва (приклад: Таблиця 1 – Назва таблиці).

9. Рисунок розміщується безпосередньо після тексту, у якому він згадується вперше. Рисунки нумеруються відповідно до їх порядку в тексті. Назва рисунка розміщується після рисунка. Розмір шрифту на 1 пт менший за розмір основного тексту (приклад: Рис. 1 – Назва рисунка)

10.Обсяг статті повинен становити мінімум 3, максимум 25 сторінок формату А4, включаючи анотації, таблиці, рисунки та бібліографію. Матеріали повинні бути підготовлені із застосуванням редактора Word, з полями – 2 см, шрифт – Times New Roman, кегль – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1.5, абзацний відступ – 1.25 см. Орієнтація сторінки – книжкова. Статті, які мають достатньо великий обсяг, можуть бути розділені на 2 номери.

11.Список літератури повинен мати не менше 5 джерел, мінімум 2 з яких – на публікації в журналі «Техніка і технології АПК». Посилання в тексті подаються в квадратних дужках і під номером (наприклад [1]. ) Список літератури формується відповідно до порядку посилання в тексті статті.

12.Наукові статті не приймаються якщо:

– статті не оформлені згідно з вимогами;

– перелік посилань складає менше 5 найменувань;

– у переліку джерел відсутні як мінімум два посилання на журнал «Техніка і технології АПК».

– друк статті не оплачено.

 

Редакція залишає за собою право вносити правки (технічне, літературне та наукове редагування).

 

скачать софт
Без регистрации Скачать игры 2013 бесплатные dle шаблоны и hd фильмы скачать
Ми в соцмережах:


Науково-виробничий журнал Техніка і технології АПК